CornerCircleTop.gif (2257 bytes)

14061c.jpg (5650 bytes)

Vendbar Prela spids, 25 x 5 185 mm m/bolte i karton 50 stk.

pil.gif (1051 bytes)